นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 61,730 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564  แชร์  
9 ก.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
9 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
22 มิ.ย. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
24 พ.ค. 61แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
27 ก.พ. 61แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) แชร์  
15 ม.ค. 61การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
5 ม.ค. 61ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ แชร์  
27 ต.ค. 60แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แชร์  
26 พ.ค. 60ประกาศแผน ปปช. 2561 แชร์  
24 พ.ค. 57แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา