นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 27,958 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

26 ธันวาคม 3103 50 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560.doc88.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา