นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 235 คน

เยี่ยมชม 56,201 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

26 ธันวาคม 3103 92 ครั้ง เบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560.doc88.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา