นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 61,713 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ

  • เลขที่ 295 หมู่ 2 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  • โทรศัพท์ 08-1962-2816 โทรสาร 056-713-990
    อีเมล์ www.subperb2563@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา