นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 61,762 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
29 ม.ค. 64ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  แชร์  
11 พ.ค. 63การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
27 ม.ค. 63การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
29 พ.ย. 62ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
8 ต.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
26 ก.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
24 พ.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
11 เม.ย. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
21 ม.ค. 62ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
29 ธ.ค. 60ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา