นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 40,087 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรศักดิ์ เหมือนสี

  นายกอบต.ซับเปิบ

 • นายบัวรุด คำอินทร์

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายอนันต์ กู้นาม

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายพัทยา กาปั่น

  เลขานุการนายกอบต.ซับเปิบ





เปลี่ยนภาษา