นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 61,706 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนแบบคำร้อง ขอแจ้งติดตั้ง / ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 23 มี.ค.64
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 24 มี.ค.64
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประชุมคณะกรรมการกองทุน 30 มี.ค.64
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดแบบประเมินความเสี่ยง
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนรายงานการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลารายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลคู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังกำหนดการประชุมสภา อบต.คลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ. 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1471 รายการ
เปลี่ยนภาษา