นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 61,679 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.ย. 63โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
24 ก.ค. 63โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ​๒๕๖๓ แชร์  
21 เม.ย. 63จัดบริการช่วยลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท  แชร์  
13 เม.ย. 63​สรงน้ำพระขอพรปีใหม่ไทย แชร์  
31 มี.ค. 63อบต.ซับเปิบ สอนชาวบ้านทำหน้ากากผ้า แชร์  
31 มี.ค. 63พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในตำบลซับเปิบ แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แชร์  
29 พ.ย. 62พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ แชร์  
23 ส.ค. 62โครงการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย แชร์  
19 ก.ค. 62ขอเชิญเข้าร่วม​ ร่วมกิจกรรม​ เดิน-วิ่ง​ ณ​ อบต.ซับเปิบ แชร์  
8 ก.ค. 62โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62โครงการศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
28 พ.ค. 62โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Claening Day  แชร์  
26 พ.ค. 62จิตอาสาตำบลซับเิบ แชร์  
17 พ.ค. 62ถังขยะครัวเรือน ตำบลซับเปิบ แชร์  
26 เม.ย. 62โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 แชร์  
24 เม.ย. 62กิจกรรมวันผู้สูงอายุ แชร์  
1 เม.ย. 62โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 36 รายการ
เปลี่ยนภาษา