นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 26,003 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

12 มีนาคม 2563 83 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

วันที่  12  มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ


ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา