นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 27,939 คน

ข่าวกิจกรรม

จัดบริการช่วยลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

21 เมษายน 2563 100 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดบริการช่วยลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา