นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 26,006 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 สิงหาคม 2563 13 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  24-26  สิงหาคม  พ.ศ.2563

ณ  บ้านริมดอยรีสอร์ท  ตำบลท่าพล  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
อบรมจิตอาสา ปภ. 25-26_๒๐๐๘๒๗.jpg480.20 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา