นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 27,989 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

21 กันยายน 2563 17 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2563

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  อำเภอวังโป่ง  ังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
big_๒๐๐๙๒๓_64.jpg368.41 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา