เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แชร์

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  และผู่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรเกษตร  ได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการเกษตร เพื่อที่จะนำมาใช้ในตำบลซับเปิบต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB