เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ นำ อปพร.ฝึกทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2560

แชร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลซับได้นำกำลัง อปพร.ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ. วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณูโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการที่จะรับมือกั บภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและทันต่อสถานการณ์ต่ างๆในปัจจุบัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
0.02s. 0.50MB