นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 25,987 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

21 มกราคม 2563 139 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 3 -7กุมภาพันธ์ 2563 

ยื่นใบสมัครที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร 

รายละเอียดแนบท้าย 

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.90.03 KB   แสดงภาพ
.165.78 KB   แสดงภาพ
.108.52 KB   แสดงภาพ
.161.14 KB   แสดงภาพ
.161.19 KB   แสดงภาพ
.113.08 KB   แสดงภาพ
.172.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา