นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 27,942 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ COVID-19 ตำบลซับเปิบ

14 เมษายน 2563 67 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

สถานการณ์ COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ  วันที่ 14 เมษายน 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.91.94 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา