นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 27,957 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ

27 เมษายน 2563 89 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองในเขตตำบลซับเปิบ  ที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเปิบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำคัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

โดยรับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป  โดยสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.30 น.

หรือติดต่อมายัง 

คุณครูพรรณธิพร   บุญก่อน   โทร  096-669-0539

คุณครูมาลัย         เชื้อหงษ์  โทร  062-364-5383

หลักฐานการสมัคร

1.  สำเนาสูติบัตร

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

4.  สมุดแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู)

5.  ต้องนำตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.130.46 KB   แสดงภาพ
.227.25 KB   แสดงภาพ
.219.31 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา