นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 27,955 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1 พฤษภาคม 2563 71 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.6.71 MB ดาวน์โหลด
.396.23 KB   แสดงภาพ
.376.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา