นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 26,004 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

14 กันยายน 2563 47 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลซับเปิบ  เข้าร่วมโครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  

วันที่  21  กันยายน  2563  

ตั้งแต่เวลา 08.30  นาฬิกา  เป็นต้นไป

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  จะจัดโครงการทำความสะอาดภายในตำบล  โดยให้ประชาชร่วมทำความสะอาดสองข้างทางถนนสายหลัก  พร้อมบริเวณบ้านให้สะอาด  และจัดเตรียมขยะใส่ถุงแยกตามประเภทไว้บริเวณหน้าบ้านของท่าน  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ  จะมีรถไปเก็บขยะของท่านที่ท่านเตรียมไว้  


เปลี่ยนภาษา