นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 27,948 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรม ซับเปิบ - ลาดค่า ฟันรัน@ครอสคันทรี่ 2021

12 พฤศจิกายน 2563 169 ครั้ง นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง แชร์  

???? กำหนดการจัดกิจกรรม ซับเปิบ-ลาดค่า ฟันรัน&ครอสคันทรี่ 2021

ณ บ้านซับเปิบ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

-------------------------------------------------------------------

???? เปิดลงทะเบียนรอบปกติ

วันที่ 20 พ.ย. 63 - 5 ม.ค. 64

แข่งขัน 30 ม.ค. 2564

???? ประเภทการแข่งขัน

???? Cross Country 15 กม.

- รุ่นประชาชนทั่วไป อันดับที่ 1 - 5 แยก ชาย - หญิง

???? Fun Run 5 กม.

- รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 1 - 5 แยก ชาย - หญิง

- รุ่นประชาชนทุ่วไป อันดับที่ 1 - 5 แยก ชาย - หญิง

- แฟนซี อันดับที่ 1 - 5

???? รางวัล Challenge

???? รุ่น Cross Country 15 กม.

อันดับที่ 1 - 20 แยก ชาย - หญิง

จำนวน 40 รางวัล

???? รุ่น Fun Run 5 กม.

อันดับที่ 1 - 10 แยก ชาย - หญิง

จำนวน 20 รางวัล

รับ BIB พร้อมเสื้อวิ่ง

วันที่ 28 - 29 มกราคม 2564

9:00 – 18.00 น. รับ BIB พร้อมเสื้อวิ่ง

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ

แข่งขัน

วัน เสาร์ ที่ 30 มกราคม 2563

ณ วัดเทพนิมิตคีรีวงษ์ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

04.30 น. รับ BIB พร้อมเสื้อวิ่งหน้างาน

05.20 น. พิธีเปิดกิจกรรม

05.45 น. กิจกรรมกายบริหาร

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Cross Country ทาง 15 กม.

06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run ระยะทาง 5 กม. และ VIP

07.45 น. พิธีมอบรางวัลนักวิ่งทุกระยะพร้อมแขกผู้มีเกียรติ

กล่าวปิดกิจกรรม

⚠️ หมายเหตุ

- นักวิ่งทุกท่านโปรดมาถึงลานกิจกรรมก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

- นักวิ่งผู้ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม หากไม่ได้รับเสื้อกิจกรรมในวันรับ BIB จนท.จะดำเนินจัดส่งให้ภายหลัง

- นักวิ่งที่ลงทะเบียนวิ่งภายใน 5 มกราคม 2564 จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

เปลี่ยนภาษา