เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​1529 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย1916 ส.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วม​ ร่วมกิจกรรม​ เดิน-วิ่ง​ ณ​ อบต.ซับเปิบ6019 ก.ค. 62
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562678 ก.ค. 62
โครงการศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี847 มิ.ย. 62
โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Claening Day 6328 พ.ค. 62
จิตอาสาตำบลซับเิบ7526 พ.ค. 62
ถังขยะครัวเรือน ตำบลซับเปิบ7517 พ.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 195526 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 455 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน1121 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1)901 เม.ย. 62
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ 5618 ก.พ. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 25614527 ธ.ค. 61
ประกาศ รื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2)1218 ต.ค. 61
การต่อต้าน คอร์รัปชั่น 5318 พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการที่ดี15430 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256024016 ต.ค. 60
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)16810 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม35818 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB