เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 721 ม.ค. 63
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​5529 พ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วม​ ร่วมกิจกรรม​ เดิน-วิ่ง​ ณ​ อบต.ซับเปิบ7319 ก.ค. 62
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562838 ก.ค. 62
โครงการศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี1217 มิ.ย. 62
โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Claening Day 11228 พ.ค. 62
จิตอาสาตำบลซับเิบ12226 พ.ค. 62
ถังขยะครัวเรือน ตำบลซับเปิบ8917 พ.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 196726 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 475 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน1311 เม.ย. 62
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ 6618 ก.พ. 62
การต่อต้าน คอร์รัปชั่น 6318 พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการที่ดี16330 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256024616 ต.ค. 60
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)17210 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม36818 ก.ย. 60
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐43420 ก.ค. 60
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์23526 มิ.ย. 60
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ และผลทดสอบคุณภาพน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลซับเปิบ อำ14126 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB