เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญเข้าร่วม​ ร่วมกิจกรรม​ เดิน-วิ่ง​ ณ​ อบต.ซับเปิบ5219 ก.ค. 62
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562588 ก.ค. 62
โครงการศึกษาดูงาน ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี677 มิ.ย. 62
โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Claening Day 5128 พ.ค. 62
จิตอาสาตำบลซับเิบ5526 พ.ค. 62
ถังขยะครัวเรือน ตำบลซับเปิบ5217 พ.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 194926 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 385 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน1011 เม.ย. 62
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ 5018 ก.พ. 62
การต่อต้าน คอร์รัปชั่น 4818 พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการที่ดี14930 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256023516 ต.ค. 60
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)16510 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม34918 ก.ย. 60
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐40320 ก.ค. 60
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์22026 มิ.ย. 60
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ และผลทดสอบคุณภาพน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลซับเปิบ อำ13226 มิ.ย. 60
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่าชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์14226 มิ.ย. 60
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์15026 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB