เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 25614527 ธ.ค. 61
กำหนดเวลารับชำระภาษี20023 ก.พ. 60
แผ่นพับ รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปี 2560895 ม.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 995 ม.ค. 60
อบต.ซับเปิบออกหน่วยบริการรับชำภาษีบำรุงท้องที่ ปี 255938518 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 255815513 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB