เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562133 ม.ค. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 256110627 ธ.ค. 61
กำหนดเวลารับชำระภาษี27623 ก.พ. 60
แผ่นพับ รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปี 25601435 ม.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1735 ม.ค. 60
อบต.ซับเปิบออกหน่วยบริการรับชำภาษีบำรุงท้องที่ ปี 255946418 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 255821613 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB