เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรศักดิ์ เหมือนสี

  นายกอบต.ซับเปิบ

 • นายบัวรุด คำอินทร์

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายอนันต์ กู้นาม

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายพัทยา กาปั่น

  เลขานุการนายกอบต.ซับเปิบ0.01s. 0.50MB