นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 40,061 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรศักดิ์ เหมือนสี

  นายกอบต.ซับเปิบ

 • นายบัวรุด คำอินทร์

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายอนันต์ กู้นาม

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

 • นายพัทยา กาปั่น

  เลขานุการนายกอบต.ซับเปิบ

เปลี่ยนภาษา