นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 61,688 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรศักดิ์ เหมือนสี

  นายกอบต.ซับเปิบ

  081-7270749

 • นายบัวรุด คำอินทร์

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

  087-2075676

 • นายอนันต์ กู้นาม

  รองนายกอบต.ซับเปิบ

  081-539293

 • นายพัทยา กาปั่น

  เลขานุการนายกอบต.ซับเปิบ

  095-7284748

เปลี่ยนภาษา