นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 61,702 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ส.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 แชร์  
10 ม.ค. 57แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา