เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)238
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ188
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25601109
ประกาศแผน ปปช. 2561192
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)197

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB