เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)243
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ1119
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25601112
ประกาศแผน ปปช. 2561195
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)1100

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB