นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 25,985 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ตุลาคม 3105 91 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แบบ ผด.1 - ผด. 6 ปี 2563.pdf244.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา