นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 25,982 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงลูกรัง สายคลองกิ่งฉีก หมู่ที่ 4 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

10 พฤษภาคม 2562 133 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เปลี่ยนภาษา