นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 27,937 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.36-002 สายน้ำตกสาละนิน หมู่ที่ 7 บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบลซับเปิบ

29 เมษายน 2563 92 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.862.77 KB ดาวน์โหลด
.1.04 MB ดาวน์โหลด
.1.24 MB ดาวน์โหลด
.220.38 KB ดาวน์โหลด
.677.24 KB ดาวน์โหลด
.61.81 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา