นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 27,947 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

18 กรกฎาคม 2562 21 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.95.56 KB   แสดงภาพ
.316.81 KB   แสดงภาพ
.280.63 KB   แสดงภาพ
.233.34 KB   แสดงภาพ
.189.18 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา