นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 27,973 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

9 ตุลาคม 2562 20 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.96.33 KB   แสดงภาพ
.402.99 KB   แสดงภาพ
.325.28 KB   แสดงภาพ
.330.41 KB   แสดงภาพ
.301.95 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา