เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1)169 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563213 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562123 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562144 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256294 พ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25619512 ต.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256011910 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB