เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 11117 ม.ค. 60
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์10513 ม.ค. 60
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์11213 ม.ค. 60
ประกาศราคากลาง โครงการเปลี่ยนทางน้ำไหลคลองวังโป่ง เนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากฤดูฝนที่ผ่านมา หมู่ที่ 1, 7 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์1096 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 21-24 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB