นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 61,691 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายถนอม เบิกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
11 ก.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินท้องคลอง เนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
11 ก.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินท้องคลอง เนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
7 ส.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองเพื่อเปลี่ยนทางน้ำไหล เนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
24 ก.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองวังโรง (บริเวณหน้าถนนน้ำล้น คสล.) หมู่ที่ 6 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 มิ.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายถนอม เบิกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตกลงราคา แชร์  
12 มิ.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองกิ่งฉีก หมู่ที่ 4 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
10 เม.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
10 เม.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ข้างศาลพ่อปู่) หมู่ที่ 1 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
10 เม.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง (บริเวณสี่แยกบ้านซับเปิบ) หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
4 เม.ย. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองซับเปิบ กักเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
13 มี.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค และผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
13 มี.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำและผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
10 มี.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามร่องเหมือง (บริเวณข้างโรงเรียนบ้านซับเปิบ) หมู่ที่ 8 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
17 ก.พ. 60ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางตรวจการณ์ป่าไม้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
15 ก.พ. 60ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 ก.พ. 60ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ (ชั้นสอง) ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
31 ม.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. แบบ มข.2527 คลองเชิงชาย หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
30 ม.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
30 ม.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา