นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 61,683 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) แชร์  
4 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) แชร์  
3 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) แชร์  
6 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
2 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
4 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
2 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
4 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
5 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
9 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แชร์  
3 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
4 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
2 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
5 ส.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
3 ก.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
3 พ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 42 รายการ
เปลี่ยนภาษา