นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 27,959 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

4 มกราคม 2562 94 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ ธ.ค. 61.pdf95.80 KB ดาวน์โหลด
สรุป ธ.ค. 62.pdf63.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา