นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 27,964 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

6 กุมภาพันธ์ 2562 108 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ ม.ค.62.pdf95.69 KB ดาวน์โหลด
สรุป ม.ค.62.pdf83.23 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา