นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 27,982 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

3 เมษายน 2562 94 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ มี.ค62.pdf95.92 KB ดาวน์โหลด
สรุป มี.ค.62.pdf97.01 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา