นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 27,990 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

3 พฤษภาคม 2562 93 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ เม.ย.62.pdf96.16 KB ดาวน์โหลด
สรุป พ.ค.62.pdf110.02 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา