นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 25,979 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

5 มิถุนายน 2562 94 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ พ.ค. 62.pdf96.19 KB ดาวน์โหลด
สรุป พ.ค.62.pdf110.02 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา