นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 27,968 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

4 กันยายน 2562 76 ครั้ง นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
สขร.1 ส.ค.62.pdf324.28 KB ดาวน์โหลด
สขร.1 ส.ค..pdf95.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา