นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 61,681 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปงม. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา