นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 61,678 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.พ. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
20 ธ.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
18 ต.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
11 ต.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
23 ส.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
16 ส.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
3 พ.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
8 ก.พ. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
13 ก.พ. 61รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 แชร์  
31 ต.ค. 60รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 ต.ค. 60รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 แชร์  
16 ส.ค. 60รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 แชร์  
8 ส.ค. 60รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 2 แชร์  
20 ม.ค. 60รายงานบันทึกประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลซับเปิบ สมัยที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา