นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 61,707 คน

รายงานกองคลัง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
8 เม.ย. 63รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 ม.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2  แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
4 ก.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
4 เม.ย. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
4 ม.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 61รายงาน รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 แชร์  
3 เม.ย. 61รายงาน รับ-จ่าย ประจำปี 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
16 ต.ค. 60รายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา