เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานกองคลัง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562149
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 161
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25634245
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562021
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562161
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562161
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562161
รายงาน รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 25611132
รายงาน รับ-จ่าย ประจำปี 2561 ประจำเดือน มีนาคม 25611109
รายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603181

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB