นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 61,751 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 63ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
16 ธ.ค. 62รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม2561 - เดือนกันยายน 2562) แชร์  
2 พ.ย. 61รายงานสรุปผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
2 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2561 แชร์  
27 มิ.ย. 55รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา