นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 40,247 คน

สถานที่สำคัญ

น้ำตกบ่อย่า

15 กันยายน 2560 574 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

น้ำตกบ่อย่า หมู่ที่ 1 บ้านวังไทรทอง เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่กลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทางไปน้ำตกเป็นทางเดินเท้าเหมาะแก่การเดินเที่ยงชมแบบศึกษาธรรมชาติชมนกชมไม้นานาพรรณ ระยะทางจากทางหลวงชนบท 4011 ไปยังน้ำตก ระยะทาง 6 กม. 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
006.jpg44.88 KB   แสดงภาพ
009.jpg55.05 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา