เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • น้ำตกบ่อย่า

    น้ำตกบ่อย่า หมู่ที่ 1 บ้านวังไทรทอง เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่กลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทางไปน้ำตกเป็นทางเดินเท้าเหมาะแก่การเดินเที่ยงชมแบบศึกษาธรรมชาติชมนกชมไม้นานาพรรณ ระยะทางจากทางหลวงชนบท 4011 ไปยังน้ำตก ระยะทาง 6 กม. 

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.50MB